3 Mart Uluslararası Seks İşçileri Hakları Günü

3 Mart dünyada Uluslararası Seks İşçileri Hakları Günü olarak kutlanıyor. Hindistan’da başlatılan bu gelenek 2008’den beri Türkiye’de de devam ediyor. Seks işçileri güvenli ve sağlıklı yaşam ve çalışma koşulları, herkesle eşit haklar ve seks işçiliğinin bir meslek olarak kabul edilmesini istiyorlar.

2001 yılında 25 bin seks işçisinin Hindistan'da seks işçileri festivali için toplanmasından beri 3 Mart tüm ülkelerde Uluslararası Seks İşçileri Hakları Günü olarak kutlanıyor. Bu ilk kutlamanın organizatörü Durbar Mahila Samanwaya Komitesi "Diğer ülkelerdeki 3 Mart kutlamalarını gözlemlemek bizim için bir zevk. Hayallerimizi gerçeğe çevirmek için desteğinize ihtiyacımız var" diyor.

Ayrımcılığa karşı Kırmızı Şemsiye

Türkiye'de ise Pembe Hayat LGBTT Derneği'nin çağrısıyla bir araya gelen gruplar Kırmızı Şemsiye Seks İşçileri İnisiyatifi adı altında toplanarak Türkiye'de de 3 Mart'ın kutlanması için karar aldı. 'Kırmızı Şemsiye' ismi, 2002'de seks işçilerinin Venedik'te kırmızı şemsiyelerle yaptığı onur yürüyüşünden sonra bunun seks işçilerinin ayrımcılığa karşı direniş sembolü haline gelmesine dayanıyor.

Kırmızı Şemsiye Seks İşçileri İnisiyatifi bu sene Ankara'da bir araya gelerek hikâyelerini paylaşacak, seks işçiliğinin Türkiye ve dünyadaki durumunu tartışacak ve sonrasında bir basın açıklaması yapacak. İnisiyatifin talepleri şöyle:
 

-         Anayasada ifadesini bulan 'yaşama hakkı' ile 'kişi özgürlüğü ve güvenliği' çerçevesinde can güvenliğinin sağlanması,

-         Seks işçiliğinin de bir iş, bir meslek olarak kabulünü ve belli standartlara kavuşturulması,

-         Sağlıklı ve güvenli çalışabilecekleri mekânlar,

-         Tüm vatandaşların yararlandığı sosyal güvenlik haklarından yararlanmak,

-         Örgütlenme özgürlüğü,

-         Ayrımcı yasaların, dışlayıcı uygulamaların ve polis şiddetinin son bulması.
 

Seks işçiliği ile ilgili düzenlemeler işçilerin değil, müşterilerin taleplerine cevap veriyor

Türkiye'de seks işçileri ile ilgili düzenlemeler onları mağdur edici nitelikte. Polis ve müşteriler tarafından uğradıkları kötü muamele nefret cinayetlerine kadar varabiliyor. Kabahatler Kanunu seks işçilerine yönelik ayrımcılığı güçlendiriyor. Seks işçilerine tecavüz ceza indirimine giriyor.
 

Türkiye'deki seks işçiliği, kadın ticareti ve göçmenlik konusunda çalışmalar yapan Franziska Zeitler, KaosGL'ye verdiği bir röportajda durumu açıkça anlatıyor:

"Devlet, seks işçiliğini erkeklerin talebine bir cevap vermek için yasallaştırmış. Erkekler cinsel hizmeti özgürce satın alabilir. Ancak bir kadının yasal olarak seks işçisi olarak çalışması durumunda, vatandaşlık hakları bile kısıtlanıyor. Bazı genelevlerde, genelevden çıkmak için bile resmi bir izin almak zorunda; çünkü kamusal sağlık için bir tehdit olarak görülüyor. Ayrıca 'Genel Kadınlar ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü'nün bir paragrafında seks işçisi olmak için kadın olmanın şart olduğu belirtiliyor. Böylece, kadın olmayanlar yasal olarak çalışabilme imkânından dışlanıyor."
 

Sendikalaşma gündemde

Çoğu güvenli ve sağlıklı olmayan ortamlarda çalışan seks işçileri, yaşama ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini, herkesle eşit haklara sahip olmayı ve yaptıkları işin meslek olarak kabul edilmesini istiyorlar. Dileklerinin gerçekleşebilmesi için öncelikle bir sendikalaşma süreci şart.
 

"Gündelik hayatta seks işçiliği algısı ve oluşturduğu refleks, seks işçilerini ötekileştiriyor. Seks işçiliği, şiddet kullanımının açık olduğu bir alan ve bu bağlamda diğer sektörlerde çalışanların haklarını koruyan örgütleşmeler nasıl var ise, biz de bu mücadeleyi seks işçileri için başlatıyoruz" diyor Pembe Hayat Dayanışma Derneği. Ancak dernek sendikalaşma çalışmalarını askıya almak zorunda kalmış. Pembe Hayat'tan Buse, "seks işçileri sendikasını kurabilmek için öncelikle insanlara seks işçiliğinin işçilik olduğunu anlatmak gerekiyor" diye konuşuyor. Bu sırada Kırmızı Şemsiye Seks İşçileri Ağı devam ediyor ve sendikalaşma konusunu sivil toplumun gündemine sokmak için çalışıyorlar.
 

100 bin seks işçisi yaşam güvencesiz çalışıyor

Türkiye'de 15 bin kadın kayıtlı olarak seks sektöründe çalışıyor. Kadın, erkek, transseksüel, çocuk ve mültecilerle birlikte kayıt dışı rakamlar 100 bine ulaşıyor. Ankara, İstanbul ve İzmir'de 30.000'e yakın kadın vesika alabilmek ve genelevde çalışabilmek amacıyla sıra bekliyor.
 

Türkiye'de 3 Mart Etkinlikleri:

- Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği 3 Mart Etkinlikleri

13:00 - 14:30 - Tanıklıklar

Başak - Sevgi - Ganimet - Sinem

15:00 - 16:30 - Seks İşçiliğinin Türkiye'deki ve Dünyadaki Durumu Belgin - Kemal

18:00 - Basın Açıklaması - Ankara - İstanbul

Not: 13:00 - 16:30 arası söyleşiler Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği'nde, basın açıklaması, Ankara'da, Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde, İstanbul'da, Galatasaray Meydanı'nda yapılacaktır.
 

Adres: Ataç 1 Sokak No:3/8 Yenişehir - Kızılay - ANKARA 0 312 433 85 17 pembehayat@pembehayat.org

BİA Haber Merkezi / Çiçek TAHAOĞLU