“Nefreti Bitirin, Yaşamı Getirin”

LGBTT Örgütleri Hükümete Seslendi: “Nefreti Bitirin, Yaşamı Getirin”

Pazartesi, 18 Ekim, 2010

Haber: Bulut ÖncüSon günlerde artan nefret cinayetlerine karşı önlem alınması için Türkiye´nin dört bir yanından Ankaraya gelen sivil toplum örgütleri hükümete çağrıda bulundu. 15 Ekim´de TBMM’nin Dikmen Girişi´nde toplanan grup, yaşanan cinayetler sonrasında yakalanan zanlıların kovuşturma evresinde adli birimler tarafından ağır tahrik indirimleri ile ödüllendirildiğini; kolluk kuvvetlerinin ise soruşturma aşamasında isteksiz davrandıklarını vurguladı.

Bize Acilen Bir Yasa Lazım !
Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği adına açıklama yapan Serra Can; son dönemde trans bireylere yönelik gerçekleştirilen nefret cinayetleri konusunda son derece kaygılı olduklarını belirtti ve “Biz trans bireyler; istihdam, eğitim, sağlık ve hizmetlere erişim gibi alanlarda yaşadığımız sistematik ayrımcılık uygulamaları, polis şiddeti, ayrımcı mevzuat gibi sorunlar yetmezmiş gibi bir de, göz göre göre nefret cinayetleri sonucu öldürülmekteyiz ve yetkililer sesimizi duymamaktadır” dedi. Konuşması sık sık “Polis durma, katilleri yakala; Katili Tanıyoruz Adalet İstiyoruz” sloganlarıyla desteklenen Can; yasa yapıcılar ve karar vericilerin var olan ayrımcı mevzuatı değiştirmediğini ve kendilerince talep edilen Nefret Suçları Yasası için hiçbir adım atılmadığını söyledi. Etnik kimlik, dini inanç, dil, ekonomik statü, cinsiyet, cinsel yönelim, ırk gibi sebepler ile birlikte “cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi” farklılığı sebebiyle nefret suçlarına maruz kalan kesimlerin ortak talebi olan “Nefret Suçları Yasası” için meclisi acilen çalışmaya davet etti.

Türkiye’nin farklı kesimlerinin temsilcisi olan sivil toplum örgütlerinin taleplerinin dahil edileceği bir yasa çalışmasının, toplumsal barış ve huzur için zorunlu olduğunu yineleyen, çoğunluğu trans bireylerden oluşan grup “Gelin hep birlikte nefreti değil, toplumsal huzur ve barış taleplerini yüceltelim” dedi.

Feminist Biz, Hevjin Diyarbakır LGBTT Oluşumu, İstanbul LGBTT Sivil Toplum Girişimi, Kadın Kapısı Derneği, Kaos GL Derneği, Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği, MorEl Eskişehir LGBTT Oluşumu, Siyah Pembe Üçgen İzmir LGBTT Derneği ve Voltrans Transerkek İnisiyatifi’nin desteklediği basın açıklamasının ardından grup “Nefret Cinayetlerine Sessiz Kalma, Suça Ortak Olma” sloganları ile dağıldı.
 

Kaos GL / Bulut Öncü