Soruyoruz: Örgütlenmek ahlaksızlık mı'

 KAOS GL - 18/06/2007 

Türkiye’deki lezbiyen, gey, biseksüel, travesti ve transeksüel(LGBTT) örgütleri “Bu toplumda sadece heteroseksüeller yaşamıyor!” çıkışıyla, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığının ortadan kaldırılması için söz hakkını kullanmaya çalışıyor. İnkâra, dışlanmaya, damgalanmaya ve şiddete karşı hem hayatta kalma hem de lezbiyen, gey, biseksüel, travesti ve transeksüel varoluşların toplumsal hayatta tanınması mücadelesini veriyor. Bu süreçte oluşturulan gruplar ve örgütler 2005 yılından bu yana resmen dernekleştiğinde hep aynı engelleme girişimiyle karşılaşıyor. 

Önce Kaos GL Derneğine yönelik ayrımcı bir uygulama ve “ahlaka aykırı dernek kurulamaz” suçlamasıyla eşcinsellerin örgütlenme özgürlüğü ihlal edilmeye kalkışıldı. Şimdi ve en son da Lambdaistanbul Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti ve Transeksüel (LGBTT) Dayanışma Derneği aynı suçlama ile İstanbul Valiliğince kapatılmak isteniyor. 
Lambdaistanbul’a açılmak istenen davaya, derneğin adında geçen lezbiyen, gey, biseksüel, travesti, transeksüel kelimelerinin ve derneğin amacının “Genel ahlaka ve Türk aile değerlerine aykırı” olduğu gerekçe gösteriliyor. 

Sayın Bakan Cemil Çiçek tanıktır! 

Anayasanın 10. Maddesi ile Türk Ceza Kanunu (TCK)’nın “ayrımcılık” ana maddesini homofobik bir yaklaşımla yorumlayanlar, lezbiyen, gey, biseksüel, travesti ve transeksüel vatandaşların ifade ve örgütlenme özgürlüklerini kullanmalarını engellemeye kalkışarak cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığı yapıyorlar. 

Hatırlanacağı gibi 2004 yılında TCK Kadın Platformu ile birlikte eşcinsel örgütlerinin TBMM’ye giderek, yeni TCK’nin ayrımcılık maddesine eklenmesini istedikleri ifadeler arasında “cinsel yönelim ayrımcılığı” da vardı. Bunu takiben, Ankara Cumhuriyet Başsavcısının da altını çizdiği gibi “cinsel yönelim ayrımcılığı” TCK sürecinde tartışılmış ve başlangıçta “ayrımcılık” ana maddesine eklenmişti. “Cinsiyet” ile “cinsel yönelim” farklı durumlar olduğu halde Adalet Bakanı Cemil Çiçek, benzer şeyler ifade ettiğini öne sürüp “cinsel yönelim” ibaresinin “ayrımcılık” ana maddesinden çıkarılmasını istemişti. 
Mademki benzer şeyler, cinsiyet ayrımcılığı suç olduğu gibi, bugün Lambdaistanbul’a yönelik İstanbul Valiliğinin cinsel yönelim ayrımcı tavrının da suç olduğu yönünde Sayın Cemil Çiçek’i tanık olarak gösteriyoruz. 

Kriterler ve sözleşmeler herkes için ve her yerde geçerli olmalı! 

Daha önce Ankara Valiliğinin Kaos GL Derneği’ne yönelik aynı gerekçesine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Dernekler Kanunu'nu, AB siyasi kriterlerini, Katılım Ortaklığı Belgesini, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve taraf olunan uluslararası insan hakları sözleşmelerini dikkate alarak hazırladığı ret kararını hatırlatmak isteriz: 

"Yasa, devletin derneklere karşı baskıcı değil, kollayıcı tavrını göstermesi usulüne göre yapılandırılmıştır. "Lezbiyen" ve "gey" kelimeleri günlük hayatta ve bilimsel araştırmalarda rahatlıkla kullanılmaktadır. Bu kavramlar, toplumlara göre değişir. Yeni TCK'nın yapılandırılmasında 'cinsel yönelim ayrımcılığının' tartışıldığı bir dönemde, eşcinsel olmak ahlaksız olmak anlamına gelmez. Aslolan tüm ahlak bilimleriyle uğraşanların ortak birleştikleri nokta olan insan iradesinin hür olması gerektiğidir" 

Söz konusu kararda, derneğin adında ve amaç bölümünde "ahlak dışı olarak tanımlanabilecek bir husus bulunmadığı" ifade edilmiş ve uluslararası sözleşmeler de dikkate alınarak derneğin kapatılması talebiyle kamu davası açılmasına gerek olmadığı kaydedilmişti. 
Lambdaistanbul LGBTT Derneği de 14 yıldır Kaos GL Derneği ile aynı amaçlar için açıktan ve yasalar çerçevesinde çalışan ve aynı amaçlar için dernekleşen bir organizasyondur. Soruyoruz, aynı kriter ve sözleşmeler İstanbul Valiliği için de geçerli değil mi' 

Tüzüğündeki eylemlilikleri dernekleşmeden önce de örgütlü bir şekilde açıktan gerçekleştiren Lambdaistanbul, ulusal ve uluslararası herhangi bir yasayı çiğnemeden bugüne kadar gelmiştir ve bundan sonra da var oluşuna aynı çizgisinde devam edecektir. 

Bizler, Türkiye’de insan hakları ve özgürlük mücadelesi veren aşağıda adı geçen örgütlenmeler olarak Lambdaistanbul’un çalışmalarını takip etmeye ve bugün karşı karşıya kaldığı cinsel yönelim ayrımcı uygulamalara birlikte karşı durmaya devam edeceğimizi kamuoyuna ilân ediyoruz. 

Kaos Gey-Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği 

Pembe Hayat Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti ve Transeksüel Dayanışma Derneği 

TCK Kadın Platformu 

*Destekleyen Örgütler: 

• Ankara Üniversitesi Cinsiyet Çalışmaları Grubu 

• Ankara Kadın Platformu 

• Irkçılığa ve Miliyetçiliğe DurDe! Girişimi 

• Kaos Gl İzmir 

• Kaosist Eşcinsel Sivil Toplum Girişimi 

• MorEl Eskişehir LGBTT Oluşumu