Travesti ve transeksüel cinayetleri politik cinayetlerdir katilleri biliyoruz...

Pembe Hayat'tan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Hayır Günün için bir bildiri hazırladık...

Travesti ve transeksüellere yönelik şiddet nerde başlıyor ve nereye kadar gidiyor diye bir baktığımızda, bize yönelik şiddet ailemizde başlıyor, okulda devam ediyor, iş hayatında ise çekilmez bir hal alıyor. Metropoller dışında, bir travesti ve transeksüelin yaşaması nerdeyse imkansız. Zorunlu olarak büyük şehirlere göç ediyoruz. Büyükşehirlerde, seks işçiliğine sürükleniyoruz. Zorunlu seks işçiliği içinde, müşteri -polis- transfobik insanların şiddetleri arasında kalıyoruz. Şiddeti deşifre edemiyoruz ve hakkımızı savunamıyoruz.

Travesti-transeksüellere yönelik insan hakları gazetelerin üçüncü sayfalarında boşluk doldurmak için kullanılıyor. Ana akım medyada hal böyleyken, travesti-transeksüeller insan hakları derneklerinin kapılarını aşındırmadıkça bize yönelik şiddet insan hakları ihlali kapsamında değerlendirilmiyor ve bize yönelik şiddeti görmezden gelmeye devam ediyorlar.

Heteroseksizm, heteroseksüel varoluşun dışında hiçbir varoluşa yaşama imkanı tanımayan, heteroseksüelliği bir zorunluluk olarak görme ve biricik varoluş olarak dayatma halidir. Kadınlara yönelik cinsiyetçiliğin heteroseksüel olmayanlara yönelik halidir. Travesti ve transeksüellere yönelik şiddet ve cinayetler, heteroseksist zihniyetin iç kusmalarıdır. Çoğu zaman bir travesti yada transeksüel cinsel kimliğinden dolayı şiddete maruz kalıyor, tecavüze uğruyor ve öldürüyor. Bu yüzden bu cinayetler politik cinayetlerdir. Katilse, heteroseksist ideolojidir...

Kadın hareketinin, hetroseksizmi gündemleştirmesi gerekiyor. Eğer toplumsal kadınlığı ve erkekliği değiştirmek dönüştürmek istiyorsak, daha özgür bir dünyanın hayalini kuruyorsak, transfobi ve homofobimizle yüzleşmemiz gerekiyor. Travesti, transeksüel, biseksüel ve eşcinsel kadınları kucaklamayan ve heteroseksizmini sorgulamayan bir hareket erkekliği ve kadınlığı dönüştüremeyecektir. Travesti, transeksüel, biseksüel ve eşcinsel kadınların sorunlarını marjinal olarak değerlendirmeden bir arada nasıl yürüyebiliriz sorusuna gelin beraber yanıt olalım.

Heteroseksizm Tüm Kadınları Eziyor!

Eşcinsellerin Kurtuluşu Heteroseksüelleri de Özgürleştirecektir!

Travesti ve transeksüel kadınlar olarak, fiziksel, cinsel, ekonomik, psikolojik şiddete uğruyoruz. Çalışamıyoruz bize “kader” olarak, “seks işçiliği, yalnızlık ve ölüm” dayatılıyor.

Fuhuş travesti ve transeksüellerin kaderi olmayacak. Biz kendi geleceğimizi kendimiz yaratacağız.

Travesti ve transeksüel cinayetleri politik cinayetlerdir katilleri biliyoruz...