Yargıtay: Cinsiyeti organ değil psikoloji belirler

Yargıtay, cinsiyet değiştirmek isteyen kadının açtığı davayı, ’erkek dış genital organlarına sahip olmadığı’ gerekçesiyle reddeden yerel mahkemenin kararını bozdu.

Söz konusu şahıs, Türk Medeni Kanunu’nun 40. maddesi uyarınca, cinsiyetinin erkek olarak değiştirilmesine izin verilmesi ve bunun nüfus cüzdanına geçirilmesi istemiyle dava açtı. Mahkeme bu isteği, dosyadaki sağlık raporunda davacının erkek dış genital organlarına sahip bulunmadığı bilgisinin yer aldığı gerekçesiyle reddetti. Davacı kararı temyiz edince dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’ne geldi. 2. Daire’nin kararında, psikiyatri kliniğinde dört yıllık izleme sonucunda 18 yaşından büyük olan davacının cinsiyetinin erkek olarak değiştirilmesinin ruh sağlığı açısından zorunlu bulunduğunun dosyadaki tıbbi belge ve raporlardan anlaşıldığı belirtildi. Kararda davacıya cinsiyetini değiştirmesi gerekli ilk operasyonun yapıldığı da kaydedilerek şöyle denildi: "Davacıya cinsiyet değişikliği için ikinci operasyonun da yapılıp ’Sağlık Kurulu Raporu’ sunması için imkân tanınması gerekirken, davanın reddi doğru bulunmamıştır."