Seks İşçilerinin Hakları İnsan Haklarıdır

Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, bir trans öz örgütlenmesi olarak, kurulduğu 2006 yılından beri seks işçiliği meselelerinde çalışmalar yürütmektedir.

Seks İşçiliğinin bir meslek biçimi olduğuna dair çeşitli politikalar üretmekte ve alanda savunuculuk faaliyetleri yapmaktadır.

Trans seks işçilerine yönelik ayrımcılık, şiddet, taciz, işkence ve kötü muamele ile mücadele eden Pembe Hayat 2008 yılından bu yana 3 Mart Dünya Seks İşçileri Günü vesilesiyle çeşitli etkinlikler organize etmektedir.

Seks İşçilerinin Hakları İnsan Haklarıdır diyerek çıktığı bu yolda ilgili kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri, hak savunucuları ve uzmanlarla lobi faaliyetleri ve atölyeler düzenler.

ETKİNLİK