YAYINLAR > Trans Olmak Suç Değildir!
26 Mayıs 2016

Trans Olmak Suç Değildir!

Anayasa’ya göre herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

 

Pembe Hayat, transların polis saldırıları karşısında yasal haklarını anlatan "Trans Olmak Suç Değildir" broşürünü yayınladı.

Broşür, transların kolluk güçleri ile karşılaştıklarında yasal haklarının neler olduğunu hatırlatıyor.

 pdf versiyonunu indirmek için tıklayın

 

*Bu kitapçık, Pembe Hayat ve Kaos GL’nin ortak yürüttüğü Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu Projesi kapsamında Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı’nın mali desteği ile üretilmiştir.