YAYINLAR > Türkiye’de Trans Kadın Mahpuslar
20 Nisan 2017

Türkiye’de Trans Kadın Mahpuslar

Burapor,PembeHayat LGBTTDerneği’nintrans kadınmahpuslarla2008 yılında başlayan ve 2014 yılında Dilek İnce Giysi Bankası ilesistematik hale gelen mektuplaşmalarına dayanmaktadır.

 

  pdf versiyonunu indirmek için tıklayın