YAYINLAR > Dünya Dönüyor Sen Ne Dersen De
4 Aralık 2017

Dünya Dönüyor Sen Ne Dersen De

Pembe Hayat Derneği kurulduğundan bugüne kadar hem transların hem de translarınsorunlarının görünürlüğü için mücadele etti. Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu Projesi’nin,önemli saç ayaklarından birini de trans örgütlenmesinin güçlendirilmesi tutuyor.Düzenli olarak farklı şehirlerde yaptığımız etkinliklerde translarla nasıl örgütlenebilirizsorusuna yanıt bulmaya çalışırken; her sene ayrıca yapılan trans ağ örgütlenme kamplarındatransların birbirlerinin deneyimlerini dinleyebilecekleri, ortak sorunlar üzerine mü-cadele taktiklerini konuşabilecekleri zaman aralıkları yaratmaya çalışıyoruz.

 

     pdf versiyonunu indirmek için tıklayın