YAYINLAR > Ayrımcılık Yasağı ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Raporu
7 Aralık 2017

Ayrımcılık Yasağı ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Raporu

Günümüzde insan haklarının korunması ve geliştirilmesi bakımından yargıdışı yollar yaygınlaşmıştır. Çünkü söz konusu yollar ihlale maruz kalan kişilerbakımından daha ulaşılabilirdir, çoğu zaman masrafsızdır ve kişileri uzunsüre devam eden yargısal süreçlerden korumaktadır.

 

      pdf versiyonunu indirmek için tıklayın