Anayasa LGBTT Komisyonu Kuruldu

Ülke düzeyinde Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti, Transeksüel (LGBTT) hakları hareketinin etkisini artırmak ve sivil anayasa sürecinde LGBTT örgütlerinin birlikte hareket edebilmesini sağlamak amacıyla, Antalya Gökkuşağı Eşcinsel Oluşumu, Kaos Gey-Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği, Kaos GL İzmir, KAOSİST Eşcinsel Sivil Toplum Girişimi, Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği, MorEl Eskişehir LGBTT Oluşumu, Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği olarak Anayasa LGBTT Komisyonu’nu oluşturduk.

Anayasa LGBTT Komisyonu olarak Sivil Anayasa hazırlık sürecini toplumla paylaşıldığı kadarıyla takip ediyoruz.

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,

Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat tarafından “toplumun her kesimini kapsayan bir anayasa” yapılacağı belirtiliyor. Bununla birlikte, Anayasa önerisinin Meclis’e sunulması öncesinde, “toplumun tüm kesimlerinden sağlanacak katkıların” beklendiği açıklanıyor. Uygar bir anayasa için toplumun her kesimini kapsama çabasının LGBTT bireyleri de kapsaması gerektiğini düşünüyoruz.

LGBTT örgütleri olarak, “Bu toplumda sadece heteroseksüeller yaşamıyor; biz de varız!” diyerek, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığının ortadan kaldırılması için söz hakkımızı kullanıyoruz.

LGBTT bireylerin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığı nedeniyle işlerinden çıkartılmaları, özel ve kamusal alanda psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalmaları, sosyal alandan tamamen dışlanmaları ve en temel hak olan yaşama hakkına yönelik saldırılara maruz kalmaları devam etmektedir.

LGBTT bireylerin dayanışması amacıyla kurulan derneklere "genel ahlaka aykırı olma" gerekçesiyle kapatma davaları açılmasıyla, LGBTT bireylerin örgütlenme ve ifade özgürlükleri engelleniyor. Her T.C. vatandaşı gibi demokratik, eşitlikçi ve özgür bir yaşam isteyen LGBTT bireylerin hakları mevcut koşullarda gereğince korunmuyor hatta hukuki olarak kendilerini savunmaktan bile yoksun bırakılmalarına yol açıyor.

Anayasa LGBTT Komisyonu olarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının tüm vatandaşların haklarını koruyan ve tüm ayrımcılıkları önleyici maddeleri içerecek şekilde Anayasa’nın “kanunlar önünde eşitlik”i düzenleyen 10. maddesine “cinsel yönelim” ve “cinsiyet kimliği” ibarelerinin eklenmesini istiyoruz.

 

Anayasa LGBTT Komisyonu

Antalya Gökkuşağı Eşcinsel Oluşumu

Kaos GL Derneği

Kaos GL İzmir

KAOSİST Eşcinsel Sivil Toplum Girişimi

Lambdaistanbul LGBTT Derneği

Pembe Hayat LGBTT Derneği

MorEL Eskişehir LGBTT Oluşumu