Dr. Larin Kayataş'ın meslekten men kararı hukuka aykırı bulundu

Dr. Larin Kayataş'ın meslekten men cezasının hukuka aykırı olduğuna ve göreve iade edilmesine karar verildi.

Dr. Kayataş, 2021 yılında bir hastanede görev yaptığı sırada, sosyal medya paylaşımları nedeniyle mobbing ve baskıya maruz kalmış ve memuriyetten men edilmişti. Dr. Kayataş, bu karara itiraz ederek dava açmıştı.

Üst Mahkemenin verdiği karara göre, Dr. Kayataş'ın sosyal medya paylaşımları "özel hayatın gizliliği" kapsamında yer alıyor ve doktorluk mesleğiyle ilgili değil. Ayrıca, Dr. Kayataş'ın paylaşımlarının görevini aksattığına veya hizmete yansıdığına dair bir tespit bulunmuyor.

Üst Mahkemenin, Dr. Kayataş'ın davasını kabul ederek, memuriyetten men işlemini iptal etti. Mahkeme kararında, "...davacıya isnat edilen sosyal medya paylaşımlarının "özel hayatın gizliliği" kapsamında yer aldığı, doktorluk mesleğiyle ilgili bir yanının olmadığı, bu paylaşımlarının görevini aksattığına, hizmete yansıdığına ilişkin somut bir tespitin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.Öte yandan, dava konusu işlemin hukuka aykırılığının saptanmış olması karşısında, bu işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle davalı idarece davacıya ödenmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Dr. Larin Kayataş, 2021’de bir yıldır sistematik mobbing ve baskının, disiplin soruşturmalarının ardından memuriyetten men edildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaşadıklarını anlatan Dr. Kayataş, atandığının ertesi günü bir hastane personelinin kendisini “hal ve hareketlerini genel ahlaka uygun görmediği” için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayet ettiğini ve sadece bu sebepten atandıktan bir ay sonra üç ay görevden uzaklaştırıldığını söyledi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün disiplin soruşturması da başlattığını belirten Kayataş’ın aktardıklarına göre sonrasında önce kınama cezası verildi ardından 13 Eylül 2021’de memuriyetten men edilerek hekimlik görevine son verildi.

Dr. Kayataş, bu süreçte üç kez savunmaya çağrıldığını ve kendisine “8 Mart’a neden katıldınız?”, “Bu arada siz trans kadın mısınız?”, “Seçim gelince CHP’ye bas geç tweetinizle ne amaçlıyorsunuz?” sorularının yöneltildiğini söyledi.

Zorunlu görevi bitmediği için özel hastanelerde de çalışamadığını, sosyal ölüme mahkum edildiğini söyleyen Dr. Kayataş, “Yıllardır tek başıma verdiğim bütün emekler çöp oldu. Sebebi ise kendim olmak, kendi istediğim hayat tarzını sürdürmek, genel ahlak adı altında uygulanan sistematik baskıyı reddedip cinselliğini özgürce yaşayan bir kadın olmam” diye ekledi.

Dr. Kayataş, kararın politik olduğunu, insan hakkı ihlali ve hukuksuzluk olduğunu belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik bir hukuk devletidir ve Anayasa ile yönetilmektedir” dedi ve yasal süreci başlatacağını açıkladı.

Soruşturma devam ederken, Dr. Kayataş’ı bu sefer başka bir kişi CİMER’e şikayet etti.

Dr. Larin Kayataş’ın “3 ay görevden uzaklaştırma” işleminin iptali için açtığı dava ise Kasım 2021’de sonuçlandı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün Dr. Kayataş’ı “3 ay görevden uzaklaştırması” hukuka aykırı bulundu. Üst mahkeme de bu kararı onayladı.