Halkı Askerlikten Soğutma Davası Görülmeye Başlandı

12 Nisan 2007’de vicdani ret eylemcisi Halil Savda’nın serbest bırakılması ve vicdani ret hakkının tanınmasını talep eden basın açıklamasının TCK md.318’de düzenlenen "Halkı Askerlikten Soğutma" suçuna sebebiyet verdiği iddiası ile açılan dava 20 Eylül 2007’de Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

Pembe Hayat’ın da temsilci düzeyinde katıldığı davaya Düşünce Suçu’na Karşı Girişim, Irkçılığa Ve Milliyetçiliğe Dur De, İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi, Vicdani Ret Platformu, Ankara Vicdani Ret çalışma Grubuve Kaos GL destek verdi.

Sanık ifadelerinin alıdındığı ilk duruşmada TCK md. 318’in anayasaya aykırı olduğunun ileri sürüldü. 4 aralık 2007’de yapılacak celsede bu hususta karar verilecek.

Not:TCK md. 318: (1) Halkı, askerlik hizmetinden soğutacak etkinlikte teşvik veya telkinde bulunanlara veya propaganda yapanlara altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.(2) Fiil, basın ve yayın yolu ile işlenirse ceza yarısı oranında artırılır.