Irak Parlamentosunda “Fuhuş ve Eşcinsellikle Mücadele Kanunu” Onaylandı

Ilgaasia.org’da yer alan habere göre 27 Nisan 2024'te yeni değiştirilen “Fuhuş ve Eşcinsellikle Mücadele Kanunu” Irak parlamentosunda kabul edildi. Kanunun kabul edilmesi, Irak'taki LGBTİQ+ bireylerin haklarına yönelik ciddi bir tehdit oluşturması ile gündeme geldi. 

Irak Parlamento Başkan Vekili Mohsen Al-Mandalawi kanunun kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, kanunun kabul edilmesinin toplumun değer yapısını korumak ve çocuklarımızı ahlaki ahlaksızlık ve eşcinsellik çağrılarından korumak için gerekli bir adım olduğunu savundu. Yasa içerisinde yer alan cezalandırma sistemi ise çok ağır. Eşcinsel ilişkiye girme suçu en az 10 yıl, en fazla ise 15 yıl hapis cezasını beraberinde getiriyor. Eşcinselliği veya fuhuşu “teşvik ettiği” tespit edilen kişilere ise en az 7 yıl hapis cezası öngören kanunun, ifade özgürlüğünü fiilen bastırdığı gibi, LGBTİQ+’ların haklarını savunanlara yönelik de direkt tehdit oluşturuyor. 

Transseksüel ve Cinsiyet Farklılığı Olan Bireylere 1 Yıl ile 3 yıl Arası Hapis Cezası

Irak parlamentosunda kabul edilen yasa, aynı zamanda transseksüel ve cinsiyet farklılığı olan bireyleri de kapsayarak; "makyaj yapmak ve kadın kıyafetleri giymek" veya "kadın gibi görünmek" gibi başlıkları da içerisine alan bir ceza sistemi uyguluyor. Yasa "Kadın taklidi yapan kişiler” şeklinde değerlendirilen bireylere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. 

Yasa ayrıca hormon replasman tedavisi veya cinsiyet değiştirme ameliyatları da dahil olmak üzere cinsiyet onaylama prosedürlerinden geçmeye teşebbüs etmek gibi başlıklarda, yalnızca bireyler için değil, aynı zamanda cinsiyet onaylayan bakım sağlayan tüm tıp pratisyenlerine de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. 

ILGA Asia Kıdemli Araştırma ve Politika Sorumlusu Ajita Banerjie yaptığı konuşmasında Irak parlamentosunun kabul ettiği bu yasanın, ifade özgürlüğü, örgütlenme, mahremiyet, eşitlik ve ayrımcılık yapmama hakları da dahil olmak üzere LGBTIQ+ kişilerin haklarını açık bir şekilde ihlal ettiğini belirtirken, 

“Bu yeni yasanın kabul edilmesiyle birlikte LGBTIQ bireylere yönelik şiddet esasen yasalarda kodifiye edilmekte ve bir cezasızlık ortamı yaratılmaktadır. Yetkilileri bu yasayı derhal geri çekmeye ve LGBTIQ bireylere karşı sert cezalandırıcı önlemler almaktan kaçınmaya çağırıyoruz.” dedi.

LGBTİQ+’lara Yönelik Şiddet ve Ayrımcılık Cezasız Kalıyor, LGBTİQ+ Olmak Cezalandırılıyor

IraQueer İcra Direktörü Ayaz Shalal ise, Irak'ta LGBTIQ+ topluluğuna yönelik artan düşmanlığın endişe verici bir durum oluşturduğuna dikkat çekti ve “​​Irak hükümeti bir kez daha en savunmasız vatandaşlarını korumakta başarısız oldu. LGBT+ toplumunu korumak ve onlara hak ve özgürlüklerini vermek yerine, onları cezalandırmayı seçtiler - onları daha da marjinalleşmeye ittiler” dedi. 

ILGA Asia, LGBTIQ+ bireylere karşı ayrımcılığı ve farklı cinsiyet ifadelerini baskılamayı amaçlayan her türlü yasayı kınadığını belirtirken, Irak yetkililerine yasanın geri çekilmesi çağrısında bulunuyor. Irak hükümetinin, her vatandaşın insan haklarını koruma taahhüdünü desteklemesi ve herkese saygılı davranması gerektiği vurgulanıyor.

ILGA Asia, eşcinsel cinsel ilişkileri suç haline getirmeyi veya farklı cinsiyet ifadelerini bastırmayı amaçlayan her türlü yasayı ve buna bağlı uygulamaları kesin bir dille kınadığını açıkladı ve ekledi “Irak yetkilileri, LGBTIQ bireyleri şiddet, taciz ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmaktan korumak için bu yeni yasayı acilen geri çekmeye çağırıyoruz. Irak hükümeti, CYCK'lerine bakılmaksızın her vatandaşın insan haklarını koruma taahhüdünü yerine getirmeli ve herkesin onurlu ve saygılı muamele görmesini sağlamalıdır.”