İŞ İLANI: Kaynak Geliştirme ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü

Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği olarak, Ankara’da, dernek ofisinde tam zamanlı çalışmak üzere Kaynak Geliştirme ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü arıyoruz. Adayların, İngilizce Europass CV formatında hazırlanmış ve 2 adet referanslarını içeren özgeçmişleri ile motivasyon mektuplarını cv@pembehayat.org adresine; konu başlığına “Aday Başvuru - KGUİ” yazarak, en geç 30 Haziran 2024 saat 18:00’e kadar yollamaları gerekmektedir.

Görev ve Sorumluluklar

 • Derneğin programları ve çalışmalarının sürdürülebilirliğini sağlamak için kaynakların geliştirilmesini sağlamak
 • Alternatif kaynak geliştirme stratejileri oluşturmak ve uygulamak
 • Hibe veren kurumlarla iyi ilişkiler sürdürmek,  yazışmaları yürütmek , projelerin yazılı ve finansal raporlarını hazırlamak veya hazırlanmasına katkı sunmak
 • Hibe verenlerle proje ekibi arasındaki iletişimi yürütmek ve koordine etmek
 • Projelerin faaliyet ve finansal bütçesini takip etmek, bütçe gerçekleşen raporlarını incelemek, bütçe revizyonu sırasında mali idari işler sorumlusuna destek ve bilgi vermek,
 • Proje faaliyet, finansal bütçe ve ilgili revizyonları için hibe verenlerden onay almak
 • Proje başvurusundan önce bütçe çalışmalarını mali idari işler sorumlusu ile çalışmak
 • Potansiyel bağışçılar ve destekçilerle ilişkiler kurma ve sürdürmek
 • Projelere ilişkin satın alma, sözleşmeler ve harcamaların hibe uygunluk kontrolünü yapmak, mali ve idari işler sorumlusu ve genel koordinatörü bilgilendirmek
 • Hibe çağrılarını takip ederek ilgili çağrılara proje tekliflerinin hazırlamak.
 • Derneğin uluslararası kurumlarla ağlarını geliştirmek ve iletişimi sürdürmek.
 • Uluslararası savunuculuk stratejisini geliştirmek ve uygulamak, lobicilik yapmak.
 • Küresel ve ulusal trans LGBTİ+ hareketindeki gelişmeleri takip etmek
 • Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Avrupa güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gibi devletler arası örgütlerin insan hakları raporlama takvimini takip etmek, ilgili savunuculuk materyallerini hazırlama ve paylaşmak
 • Türkiye'deki yabancı misyonlarla iletişim ve görüşmeleri koordine etmek, toplantılarda derneği temsil etmek, Pembe Hayat’ın ürettiği ilgili raporları sunmak,
 • Derneğin üyesi ve/ veya gözlemcisi olduğu uluslararası ağlarla ilişkileri ve iletişimi yürütmek
 • Yönetim kuruluna savunuculuk ve lobicilik faaliyetleri sırasında ardıl çeviri desteği sunmak
 • İlgili ekip arkadaşları ve departman gönüllülerin koordinasyonunu sağlamak
 • Uluslararası savunuculuk için bilgi notları ve benzeri yazılı materyalleri oluşturmak ve paylaşmak

Adaylarda aranan nitelikler ve beceriler

 • Üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Sosyoloji gibi ilgili bölümlerden mezun
 • Ankara’da ikamet eden
 • İleri düzeyde yazılı ve sözlü İngilizce iletişim kurabilen
 • Dijital iletişim araçlarını (google drive, google meet, zoom, vb.) iyi kullanabilen
 • Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli olmayan
 • Proje yazma, bütçeleme, yürütme, raporlama ve kayak geliştirme stratejileri konusunda deneyim sahibi
 • Benzer bir pozisyonda daha önce iş deneyimi olan
 • Devletlerarası örgütlerin yapısına ve işleyişine hakim, ilgili insan hakları raporlama süreçlerini bilen, savunuculuk geliştirebilen
 • Küresel ve yerel trans hareketinin politikalarına hakim
 • Organizasyon ve planlama becerileri yüksek
 • İletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak.

Değerlendirme Süreci

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra, gönderilmiş olan özgeçmiş ve motivasyon mektupları 3 kişilik bir değerlendirme kurulu tarafından incelenerek bir kısa liste oluşturulacaktır. Kısa listede olan adaylarla mülakattan sonra referanslar da değerlendirilerek, ilgili pozisyon için başarılı bulunan aday/adaylarla ikinci bir mülakat yapılacaktır. Böylece değerlendirme süreci tamamlanacaktır.

Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği, din, renk, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi, cinsiyet özellikleri, hamilelik, engellilik, yaş, toplumsal statü, etnik kimlik, kalıcı hastalık, sağlıklılık durumu, fiziksel durum, medeni hal, siyasi ya da felsefi görüş ve benzeri nedene dayalı olarak ayrımcılığın her biçimine karşıdır.