İŞ İLANI: Psikolojik Danışman

Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği olarak, Ankara’da, dernek ofisinde yarı zamanlı çalışmak üzere Psikolojik Danışman arıyoruz. Adayların, Europass CV formatında hazırlanmış ve 2 adet referanslarını içeren özgeçmişleri ile motivasyon mektuplarıcv@pembehayat.org adresine; konu başlığına “Aday Başvuru - PD” yazarak, en geç 26 Şubat 2024 saat 18:00’e kadar yollamaları gerekmektedir.

Görev ve Sorumluluklar

  • Telefonla ya da yüz yüze psikolojik danışmanlık ve terapi hizmetleri sunmak, trans ve cinsiyet çeşitliliğine sahip bireylerin kişisel ve sosyal zorluklarını ele almak, bireysel güçlenmeye ve davranış değişikliklerine yönlendirmek, 
  • Dernek e-postasına ve psikolojik danışmanlık hattına gelen başvurulara, dernek ilkelerine bağlı kalarak, yönlendirmeler yapmak,
  • Transların ruh sağlığını iyileştirme çalışmalarına öncülük etmek ve, trans kimliklerin gelişim ve uyum süreciyle alakalı olarak alanında eğitim almış ruh sağlığı çalışanlarından oluşan ve ücretsiz ya da düşük ücret karşılığı psikolojik destek, psikolojik danışmanlık ve terapi sağlayan aktif bir psikolojik destek ağı oluşturmak.
  • Afet ve insani kriz durumlarında psikolojik ilk yardım sağlamak
  • Trans Sohbetler grup çalışması ve Açılma Toplantıları düzenlenmesini ve moderasyonunu sağlamak, başvuru-takip-geri bildirim sürecini aylık olarak gerçekleştirmek,
  • Psikolojik danışmanlık biriminde olan stajyer ve gönüllüleri koordine etmek,
  • Hukuki Danışmanlık Departmanı, Medya Departmanı, Uluslararası İlişkiler ve Kaynak Geliştirme Departmanı gibi iç paydaşlarla koordinasyon içerisinde olmak,
  • Verilen danışmanlıklara ilişkin verileri izleme sistemine girmek ve belirli periyodik aralıklarla departmanın faaliyet raporu içeriklerini hazırlamak 
  • Dernek bünyesinde ruh sağlığı farkındalığı, esenliğin korunması, stres, kaygı, öfke durumlarıyla baş etme becerileri ile ilgili grup çalışmaları yapmak,
  • Psikolojik dayanıklılık, esenlik ve LGBTİ+ların genel ruh sağlığını etkileyen konular hakkında yerel ve uluslararası kaynakları takip etmek ve bilgilendirici içerikleri LGBTİ+ hareketine kazandırmak ve bilgilendirici yayınlar oluşturmak,
  • Ulusal ve uluslararası ruh sağlığı ağlarını, ihtiyaca yönelik ruh sağlığı eğitimlerini takip etmek ve ihtiyaç olduğunda süpervizyon almak, 
  • Akran danışmanlığı ve akran refakatinin sağlanması için sosyal çalışmacı ile birlikte etkinlik örgütlenme sorumlusu ve ilgili kişilerin (stajyer, gönüllü vs.) koordinasyonunun yapmak
  • LGBTİ+ hakları alanında çalışan diğer derneklerin psikolojik destek sağlayan departmanları ve esenlik çalışan uzmanlarıyla koordine bir şekilde bilgi akışı sağlamak
  • Dernek dışı çalışmalarda derneği temsil etmek
  • Dernek bünyesinde ve dışında ruh sağlığı ve LGBTİ+ hakları alanında eğitimler ve etkinlikler düzenleme.

Adaylarda aranan nitelikler ve beceriler

  • Üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren ilgili bölümlerden mezun ya da Klinik Psikoloji yüksek lisansı olan
  • Ankara’da ikamet eden
  • En az B1 düzeyinde yazılı ve sözlü İngilizce bilmek
  • LGBTİ+ alanında gönüllü ya da profesyonel en az 2 yıl saha deneyimi olan
  • Dijital iletişim araçlarını (google drive, google meet, zoom, vb.) iyi kullanabilen
  • Psikoterapi, psikolojik ilk yardım, psikolojik danışmanlık becerileri, ve kırılgan gruplarla saha deneyimi
  • Aktif ve önyargısız dinleme, şiddetsiz İletişim ve organizasyon becerileri
  • Analitik düşünce ve sentez becerisi, 
  • Çatışma çözümü ve kriz yönetimi, problem çözme, örgütsel esenlik konusunda yetkinlik
  • Organizasyon ve planlama becerilerine sahip olmak

Değerlendirme Süreci

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra, gönderilmiş olan özgeçmiş ve motivasyon mektupları 3 kişilik bir değerlendirme kurulu tarafından incelenerek bir kısa liste oluşturulacaktır. Kısa listede olan adaylarla mülakattan sonra referanslar da değerlendirilerek ilgili pozisyon için başarılı bulunan aday/adaylarla ikinci bir mülakat yapılacaktır. Böylece değerlendirme süreci tamamlanacaktır.

Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği, din, renk, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi, cinsiyet özellikleri, hamilelik, engellilik, yaş, toplumsal statü, etnik kimlik, kalıcı hastalık, sağlıklılık durumu, fiziksel durum, medeni hal, siyasi ya da felsefi görüş ve benzeri nedene dayalı olarak ayrımcılığın her biçimine karşıdır.