İŞ İLANI: Sosyal Çalışmacı

Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği olarak, Ankara’da, dernek ofisinde yarı zamanlı çalışmak üzere Sosyal Çalışmacı arıyoruz. Adayların, Europass CV formatında hazırlanmış ve 2 adet referanslarını içeren özgeçmişleri ile motivasyon mektuplarını cv@pembehayat.org adresine; konu başlığına “Aday Başvuru - SHU” yazarak, en geç 26 Şubat 2024 saat 18:00’e kadar yollamaları gerekmektedir.

Görev ve Sorumluluklar

 • Derneğe LGBTİ+’lardan gelen başvuruları almak; sağlık, hukuk ve sosyal hizmetler konularında bilgi vermek, destek ve hizmetlere erişmeleri için yönlendirmek,
 • Danışmanlık biriminin topladığı verileri birleştirmek,
 • Başvuranların ihtiyaçlarını analiz etmek ve hak temelli çalışmaları yürütmek, başvurulara yönelik verileri analiz etmek ve raporlamak,
 • Cinsiyet uyum süreci konusunda güncel bilgileri takip etmek ve başvuranları bu güncel bilgilere göre yönlendirmek
 • Göç, mülteci, mahpus hakları konusunda güncel bilgileri takip etmek,
 • Mahpusta bulunan LGBTİ+’lardan gelen mektuplarla ilgilenmek, mektuplaşmak ve gerekli durumlarda cezaevleriyle iletişim kurmak, mektupların KVKK kapsamına uygun şekilde muhafazası için hukuk danışmanına teslim etmek,
 • Dilek İnce Giysi bankası için ihtiyaçlarını ve taleplerini toplamak, bu ihtiyaçlar doğrultusunda kargo gönderimleri gerçekleştirmek,
 • Derneğe gelen akademik çalışma taleplerini değerlendirmek, talep sahipleri ile iletişim kurmak ve çalışmaları konusunda danışmanlık vermek, gerektiğinde yönlendirmeleri yapmak,
 • Cinsiyet Uyum Süreci Sohbetleri, Açılma Toplantıları, Öğrenci Buluşmaları gibi etkinlikleri organize etmek, gerekli durumlarda moderatörlüğünü gerçekleştirmek
 • Başvuru alan diğer kurumların atölye, toplantı ve webinar’larına katılım sağlamak, ağ genişletmek, gerekli durumlarda derneği temsil etmek,
 • Sosyal hizmet politikalarını ve programlarını geliştirmek.
 • Acil durumlarda kriz müdahalesi yapmak ve destek sağlamak.
 • LGBTİ+ alanında çalışan diğer sosyal hizmet çalışanları ile iletişim halinde olmak, güncel bilgi ve yöntemlerden haberdar olmak
 • Belediyeler ve kamu kurumları ile gerekli iletişimleri yürütmek, işbirliği yapmak,
 • Stajyer ve gönüllüleri koordine etmek,
 • Sosyal hizmet alanında içerik hazırlamak (politika belgesi, kılavuz, sosyal medya postu, bilgi notu vs.) 

Adaylarda aranan nitelikler ve beceriler

 • Üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren ilgili Sosyal Hizmet bölümlerden mezun ya da Sosyal Hizmet yüksek lisansı olan
 • Ankara’da ikamet eden
 • En az B1 düzeyinde yazılı ve sözlü İngilizce bilmek
 • LGBTİ+ alanında gönüllü ya da profesyonel en az 2 yıl saha deneyimi olan
 • Dijital iletişim araçlarını (google drive, google meet, zoom, vb.) iyi kullanabilen
 • İyi iletişim ve problem çözme becerileri
 • LGBTİ+ hakları konusunda bilgi sahibi olmak ve bu alana duyarlılık göstermek.
 • Ekip çalışmasına yatkınlık ve organizasyon yeteneği
 • Kriz yönetimi ve müdahale becerilerine sahip olmak

Değerlendirme Süreci

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra, gönderilmiş olan özgeçmiş ve motivasyon mektupları 3 kişilik bir değerlendirme kurulu tarafından incelenerek bir kısa liste oluşturulacaktır. Kısa listede olan adaylarla mülakattan sonra referanslar da değerlendirilerek ilgili pozisyon için başarılı bulunan aday/adaylarla ikinci bir mülakat yapılacaktır. Böylece değerlendirme süreci tamamlanacaktır.

Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği, din, renk, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi, cinsiyet özellikleri, hamilelik, engellilik, yaş, toplumsal statü, etnik kimlik, kalıcı hastalık, sağlıklılık durumu, fiziksel durum, medeni hal, siyasi ya da felsefi görüş ve benzeri nedene dayalı olarak ayrımcılığın her biçimine karşıdır.