Kesişimsel ayrımcılık, transları HIV riskiyle karşı karşıya bırakıyor

Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC), ayrımcılığın trans kadınların HIV'e yakalanma riskini daha yüksek hale getirdiğini tespit etti.

Merkez yeni raporunda, trans kadınların daha iyi sağlık hizmetlerine ve önleyici ilaç olan PrEP'e erişime ihtiyaç duyduklarını ancak bunun istihdam ve barınma ayrımcılığı nedeniyle kısıtlandığını belirtti.

Yeni veriler, 25 Ocak'ta CDC'nin halk sağlığı bilgileri ve tavsiyelerini detaylandıran Morbidity and Mortality Weekly Report'ta yayımlandı. Araştırmacılar, 2019-2020'de 1.600'den fazla trans kadınla yapılan bir anketten elde edilen verilere baktı. Bu verilerde, özellikle Siyah ve Latin trans kadınlar için HIV ve AIDS orantısız derecede yüksekti. Bu durum, barınma ve istihdamda trans karşıtı ayrımcılık ile sağlık hizmetlerine genel erişim eksikliği arasında bir bağlantı olduğunu ortaya koydu.

10 transtan 7’si ayrımcılığa maruz bırakılıyor

Ankete katılanların yüzde 70’i trans karşıtı bir ayrımcılığa maruz kaldığını, yüzde 42'si işten çıkarıldığını veya iş bulamadığını, yüzde 14'ü ise barınmalarına izin verilmediğini belirtti. Bu ayrımcılık, birçok trans kadının, cinsiyet uyum süreci  veya PrEP de dahil olmak üzere kaliteli sağlık hizmetlerine erişimini engelliyor ve onları potansiyel marjinalleştirme ve şiddete maruz bırakabiliyor, bu da HIV'e yakalanma riskini artırıyor.

Barınma ve sağlık hizmetlerine erişememek, iş bulmanın zorluğunu artırabiliyor. Araştırmaya göre bu durum, “marjinalleştirilmiş” kadınları hayatta kalabilmek için seks işçiliğine veya  HIV bulaşma riski yüksek olan diğer ortamlara itebiliyor.

Reddedilme döngüsünde istihdam ayrımcılığı

Araştırmacılar istihdamdaki ayrımcılığın; yoksulluk, evsizlik, marjinalleştirme, sağlık sigortası, engellilik, gıda güvencesizliği ve hayatta kalmak için zorunlu seks işçiliği gibi birbiriyle bağlantılı konularda da kendisini gösterdiğini belirterek, bu durumların kesişimsel olduğunu ortaya koydu.

Rapor; ekonomik olarak marjinalleştirilen trans kadınların istihdamı reddedildiğinde, bu reddin döngüsel olarak ekonomik zorluklara katkıda bulunduğumu işaret ediyor ve trans kadınların onurlu bir şekilde çalışıp yaşamaları, haksız muamele korkusu olmadan hayata katılmalarının önemini ortaya koyuyor. 

Merkez raporunda ayrıca, transların marjinalleştirilmesini ve buna bağlı olumsuz sağlık sonuçlarını önlemenin bir yolu olarak seks işçiliğinin suç olmaktan çıkarılmasını öneriyor.