LGBTT'lerin de insan hakları var

 KAOS GL 

*“İnsan Hakları Mekanizmalarının LGBTT Bireyler için Etkin Kullanımı Projesi”nde gönüllü çalışmak isteyenlere çağrı 

LGBTT bireyler uğradıkları ayrımcılık ve ihlaller sonrasında “mağdur” oluyorlar. Ve mağdurluklarını nasıl giderebilecekleri konusunda LGBTT örgütlerden bilgi talep ediyorlar veyahut dayanışma amaçlı olarak bizimle iletişime giriyorlar. LGBTT örgütler olarak bu bilgileri düzenli olarak tutmuyoruz ve “olay döngüsü” içinde bize veri sağlayabilecek önemli noktaları atlayarak kayıt tutuyoruz. Tuttuğumuz kayıtlara daha sonra geri dönmüyoruz, süreci izlemiyoruz. Bir yandan, LGBTT örgütler olarak insan hakları alanında mücadele verdiğimizi dile getirirken, halen LGBTT bireylerin yaşadıkları ihlallerle ilgili bize sorulan sorulara genellikle alışılmış, ezberlenmiş cevapları veriyor, “Gecen sene kaç ihlal yaşandı ve ihlallerin dağılımı nasıldı'”, “En çok hangi hak ihlal ediliyor'” gibi soruları yanıtsız bırakıyoruz. Bunun yanında diğer insan hakları örgütleri de LGBTT mağdurlarla sistematik bir şekilde ilgilenmiyorlar ve LGBTT bireylerin sorunlarına ilişkin insan hakları mekanizmalarını etkin kullanmıyorlar. 

Bütün bu sorunları çözmek için, ulusal ve uluslararası insan hakları mekanizmaları hakkında LGBTT örgütlerinin kapasitelerini artırarak, Kaos GL, Kaos GL İzmir, Pembe Hayat LGBTT ve Lambdaistanbul LGBTT Derneklerinin insan hakları mekanizmalarını etkin olarak kullanmasını sağlamak ve LGBTT bireylere yönelik ihlalleri kayıt altına almak, izlemek ve raporlaştırmak amacıyla bir proje kurguladık. 
“İnsan Hakları Mekanizmalarının LGBTT Bireyler için Etkin Kullanımı Projesi” kapsamında ilki 10–11 Şubat 2007 ve ikincisi de 10–11 Mart 2007 de olmak üzere iki aşamalı bir eğitim programı tasarladık. İkinci eğitimin ardından ise, LGBTT bireylere yönelik insan hakları ihlallerini düzenli bir şekilde sistematik olarak kayıt altına almaya başlayacağız. 

10–11 Şubat 2007 (Cumartesi-Pazar) tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek eğitimlere, yukarıda adi gecen 4 oluşum üzerinden bizimle gönüllü çalışmak isteyenlerin katılımını bekliyoruz. 2 günlük eğitimde, insan hakları alanında çalışan profesyonel bireylerce, insan hakları kavramları, uluslararası ve ulusal insan hakları mekanizmaları, önemli uluslararası insan haklarına ilişkin sözleşmeler, belgeler, protokoller, doğrudan bizim alanımız olan ayrımcılık, ulusal ve uluslararası ayrımcılık mevzuatı konularında bilgilendirme yapılacak. 

Eğitimin kalitesi için katılımcı şayisi sınırlı olacağından en geç 5 Şubat 2007 tarihine kadar kayıt yaptırmak gerekiyor. Bu eğitime dahil olarak bizimle birlikte çalışmak isteyen arkadaşların, daha fazla bilgi edinmek için oyaburcu@kaosgl.org adresinden iletişime geçmelerini rica ediyoruz. 

Burcu Ersoy İnsan Hakları Mekanizmalarının LGBTT Bireyler için Etkin Kullanımı Projesi Koordinatörü 

Tel: 0 312. 230 03 58