Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği Olağan Genel Kurul Çağrısı

Yönetim Kurulumuzun 26.10.2023 tarih 2023/14 sayılı kararı ile 23 Kasım 2023 Perşembe günü derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenlenmesine karar verilmiştir.

23 Kasım 2023 Perşembe günü saat 15.00’de, derneğimiz ofisi toplantı salonunda,

İlk toplantıda yeterli çoğunluk  sağlanamadığı  takdirde, ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 30 Kasım 2023 Perşembe günü saat 15.00’de yine aynı adreste aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır. 

Olağan Genel Kurul Toplantımıza katılımınızı önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

GÜNDEM

1. Yönetim Kurulu Başkanı'nın açılış konuşması

2. Toplantı Başkanlık Divanının Seçimi

3. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda divan başkanlığına yetki verilmesi

4. 2023 3. çeyrek Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması

5. 2024 bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması

6. Mevcut yönetim ve denetim kurulunun ibrası

7. Yönetim ve Denetim kurulu seçimi

8. Görüş ve öneriler