"İnternette 'Yasak' Kelimeler LGBT Sitelerini de Yasaklıyor"

 İstanbul - BİA Haber Merkezi

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından 28 Nisan'da servis sağlayıcılara ve hosting firmalarına gönderilen tebligatta site adlarında kullanılması yasak kelimeler sıralanmıştı.

Günlük hayatta kullanımından vazgeçilemez pek çok sözcüğü de içeren "yasak listesi", lezbiyen, gey, biseksüel ve trans (LGBT) sitelerini de kapsıyor.

LGBT Derneği Pembe Hayat'ın resmi web sitesi pembehayat.org'un da yasaklı siteler arasında bulunması üzerine Pembe Hayat Derneği bir basın açıklaması yayınladı.

"Eşit şekilde kabul görme hakkımız yok sayılıyor"

Çeşitli kanun, yönetmelik ya da tüzüklerin "genel ahlak", "kamu ahlakı", "kamu düzeni", "müstehcenlik", "milli ve manevi değerler" ibarelerinin LGBT bireyler aleyhine yorumlanarak, LGBT'lerin temel hak ve özgürlüklerine yönelik ağır ihlaller gerçekleştirildiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Geçtiğimiz günlerde TİB'in, yer sağlayıcı firmalara birtakım yasaklı sözcükler listesi göndererek, müstehcen olduğu düşünülen bu sözcükleri içeren alan adlarının kaldırılması istenmiştir. Yasaklı sözcük grubu içerisinde "gey, gay, homoseksüel, eşcinsel, biseksüel, lesbian, lezbiyen, travesti" sözcükleri de bulunmaktadır.

* Bu talep, LGBT bireylerin kendi varoluşlarının reddi ve/veya "ahlaksızlık, müstehcenlik" olarak kabulü anlamına gelmektedir. İlgili kanun ve yönetmelik LGBT vatandaşların en temel haklarından olan var olma ve eşit şekilde kabul görme hakkını yok sayacak şekilde yorumlanmıştır.

"Demokratik taleplerimiz sansür ediliyor"

* Pembe Hayat Derneği'nin resmi web sayfasına yer sağlayıcılık hizmeti verilmesinin durdurulması talebi, bariz şekilde LGBT bireylerin hak mücadeleleri sürecinde ürettikleri bilgi, düşünce ve demokratik taleplerinin sansür edilmesi anlamına gelmektedir. Daha doğru bir ifade ile LGBT sivil toplum mücadelesinin kendisinin sansür edilmesiyle eşdeğerdir.

* Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın "Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti" başlıklı 26. Maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin "ifade özgürlüğü"nü düzenleyen 10. Maddesi, Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'nin "düşünce ve düşünceyi yayma hakkı"nı düzenleyen 19. Maddesi ´ne de aykırı olan bu talep, LGBT bireylerin kendi hak mücadeleleri çerçevesinde yaşanan gelişmeleri toplumun geniş kesimlerine aktarma, hak talepleri konusundaki fikirlerini ifade etme ve yayma hakkını gasp eder bir niteliğe sahiptir.

* Konu edilen uygulama, LGBT bireylere yönelik halihazırda mevcut olan yoğun ve sistematik ayrımcılık pratiklerinin hem yansıması hem de pekiştirici unsuru şeklinde de değerlendirilmelidir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin "Ayrımcılık Yasağı" başlıklı 14. Maddesi her türlü gruba yönelik ayrımcı uygulamanın insan hakları ihlali olduğunu belirtmektedir. Aynı şekilde Sözleşme´ye Ek 12. Protokol de her türlü ayrımcılığın yasaklanması konusunda taraf devletlere sorumluluk yüklemektedir.

"Yasal yollardan gerekli adımları atacağız"

* Türkiye´de LGBT bireylere yönelik yoğun ayrımcılık, nefret suçları, toplumsal dışlanma ve şiddet devam ederken, yetkililerin, en temel hak ve özgürlüklerimizi sınırlandırması değil, bu hak ve özgürlükleri garanti altına alması gerekmektedir.

* LGBT bireylerin hak ve özgürlükleri için mücadele eden resmi bir sivil toplum örgütünün web sayfasının kapatılması talebi, Avrupa Birliği´ne resmi adaylık statüsü taşıyan bir ülkede ancak utanç vesilesi olabilir. LGBT bireylerin demokratik taleplerini görmezden gelen, örgütlenme ve ifade özgürlüklerini yok eden, yaşam haklarına yönelik saldırılar karşısında hiçbir önlem almayan ve kurumsal şekilde ayrımcılığı pekiştiren bir hükümet politikası kabul edilemez.

* Dernekleşerek örgütlenme hakkımızı gerçekleştirmemizi engelleyemeyen politik zihniyetin, resmi iletişim kanallarımızın önünü hukuksuz şekilde kesmesine izin vermeyeceğiz. LGBT insan hakları savunucularının örgütlenme ve düşüncelerini yayma hakkının alenen ihlal edilmesi anlamına gelen TİB'in bu talebine karşı Pembe Hayat Derneği olarak, yasal yollardan gerekli adımları atacağımızı duyurmak isteriz.