"Trans Erkek Maskülen ve Nonbinaryler Cinsel Sağlık ve Jinekoloji Kontrollerinin Neresinde" Raporu Yayında!

Kapsama Alanı ve Muamma LGBTİ+ Derneği, ‘Trans Erkek/ Trans Maskülen ve Nonbinaryler Cinsel Sağlık ve Jinekoloji Kontrollerin Neresinde?' isimli araştırma raporunu yayınlandı. Trans+lar için daha kapsayıcı ve eşitlikçi bir sağlık hizmeti sunulması adına katkı sağlayan raporda, trans erkeklerin, trans maskülenlerin ve nonbinarylerin cinsel sağlık ve jinekolojik muayenelere erişiminin önündeki engeller, bu alandaki deneyimleri ve sağlık hizmeti sağlayıcılarından beklentileri detaylı bir şekilde analiz ediliyor. Ayrıca, araştırmadan elde edilen bulgular ışığında, trans erkeklerin, trans maskülenlerin ve nonbinarylerin cinsel sağlık ve jinekolojik ihtiyaçlarının karşılanması için somut öneriler sunuluyor.

TRAVESTİYİZ, BURADAYIZ, ALIŞIN, BARIŞIN, GİTMİYORUZ!

Trans Erkek/Maskülen ve Nonbinaryler Cinsel Sağlık ve Jinekoloji Kontrollerinin Neresinde? Araştırması’nın ayrıntılarının yer aldığı sayfaların ardından, Yazarın Notu kısmında ise şu ifadeler yer alıyor:

“Bu araştırmaya başlarken ve öncesinde de Kapsama Alanı ekibi üyeleri tarafından unutulmayan ve

araştırmayı okuyanlara da unutturmamak istenen, Voltrans Trans Erkek İnisiyatifi

kurucularından, transfeminist mücadele içerisinde çokça emek vermiş, hem LGBTİ+

hareketinde hem de feminist hareket içerisinde trans erkeklerin de olduğunu mücadele ederek

göstermeye çalışmış ve transfobik dünyanın, sağlığa erişmesine izin vermemesi sebebiyle rahim

kanseri olup hayatını kaybeden Ali Aligül Arıkan’ı özlemle ve sevgiyle anıyoruz.

Ali, Voltrans belgeseliyle birçok trans erkeğin, trans maskülenin ve nonbinaryinin kendini keşfetme

yolunda bir yerlere dokunmuştur. Trans erkeklerin feminist mücadelesinde ve feministlerin

trans mücadelesinde bizler için önemli bir yerdedir. Kendisinin şu an aramızda olamama nedeni

bir hastalıkmış gibi görünse de asıl fail, transfobinin, sağlığa erişmeyi engelleyen devletin ve

cisheteroseksist patriyarkal düzenin ta kendisidir. Ali de muhtemelen birçoğumuz gibi aşağıda

bahsedilen sağlığa erişimi engelleyen nedenlerden dolayı düzenli kontrole erişememiştir.

Çünkü bizler biliyoruz, trans erkeklerin, trans maskülenlerin ve nonbinarylerin jinekolojik ve

cinsel sağlığa erişemesinin önünde devasa problemler bulunuyor. Ancak bizler buna dair

sesimizi yükseltmeye çalışıyor, çabalıyoruz.

 

Bu araştırma da aslında tam da bu noktadan kendi sözümüzü üretmek için yapılmıştır.

Ekip üyelerinden bir kişinin ayrımcılığa maruz bırakıldığı bir jinekoloji muayenesinin ardından ele

alınan ve çok hızlı bir şekilde bir araya gelerek başlanılan bu araştırma konusu, aslında yıllardır

feminist trans erkeklerin, trans maskülenlerin ve nonbinarylerin bir araya geldiğinde konuştuğu,

muhtemelen birçoğu için klişeleşmiş sorunlardan sadece bir tanesidir. Yaşamaya dair sürekli

olarak mücadele eden, sahip olduğu hakkı elde edebilmek için ekstra çaba harcaması gereken

birçok ötekileştirilen, dışlanan ve ezilen bunu anlayabilir.

 

Bizler bu transfobik düzende, kendimiz için, diğer trans+’lar için bahsedilmeyen bir sorunumuza

dair konuşmaya çalıştık. Mücadelemiz, sağlık gibi gasp edilen birçok hakkımızı alana kadar sürecek.

Ali Aligül Arıkan’ın bize bıraktığı mücadele mirasını cebimize koyduk ve onu selamlayarak,

hatırlayarak ve hatırlatarak yolumuza devam ediyoruz. Okulda, işte, mecliste, hastanede,

sokakta, kampüste, meydandayız, TRAVESTİYİZ, BURADAYIZ, ALIŞIN, BARIŞIN, GİTMİYORUZ!”

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız: 

Trans Erkek/ Trans Maskülen ve Nonbinaryler Cinsel Sağlık ve Jinekoloji Kontrollerin Neresinde?