Seks İşçiliği ve İnsan Hakları Sempozyumu - 2011

 Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği olarak, 5 ' 6 Mart 2011 tarihlerinde, Ankara Best Otel'de, Seks İşçiliği ve İnsan Hakları Sempozyumu'nu organize ediyoruz. Türkiye'de, seks işçilerinin maruz kaldığı ayrımcılık, nefret suçları, şiddet, damgalanma, yasal ve fiili korumanın olmayışı gibi sorunlara dikkat çekmek, seks işçilerinin taleplerini gündemleştirmek ve geniş toplumsal kesimlere ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek …olan etkinlik, umuyoruz ki Türkiyeli seks işçilerinin daha görünür ve güçlü bir hareketin özneleri olarak seslerini duyurmalarına vesile olacaktır.

Etkinliğe Türkiye ve Malezya, Filipinler, İsveç, İngiltere, Çin gibi ülkelerden katılım gösterecek olan seks işçileri, akademisyenler, hukukçular ve insan hakları savunucuları ile birlikte seks işçiliği konusuna odaklanmak, çeşitli ülkelerdeki seks işçilerinin deneyimlerini dinlemek ve çözüm önerileri üretmek istiyoruz.

3 Mart Dünya Seks İşçileri Günü vesilesi ile gerçekleştireceğimiz Seks İşçiliği ve İnsan Hakları Sempozyumu'na, fikir paylaşmak, önerilerini sunmak veya sorunlarını aktarmak isteyen herkesi davet ediyoruz.

PROGRAM

5 Mart 2011, Cumartesi

13.00 ' 14.30: 'Genel Ahlak', Damgalanma, Şiddet

Dr. Sam Winter, Hong Kong Üniversitesi, TransgenderAsia Direktörü
'Transgender Bireyler Arasında Seks İşçiliği, Damgalanma, Psikiyatri ve Ölüm'

Demet Demir, Kadın Kapısı
'Saldıran Ahlak: Ülker Sokak Deneyimi'

Eylül Çevgen, MorEl Eskişehir LGBTT Oluşumu
'Seks İşçiliği ve Cinsel Şiddet: Bir Deneyim'

14.45 ' 16.15: Çalışma Hayatı ve İş Güvenliği

Buse Kılıçkaya, Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği
'Seks İşçiliği ve Fiziksel Güvenlik Sorunları'

Özge Yenier Duman, Türkiye İnsan Hakları Vakfı
'Fiziksel Şiddet Sonrası Seks İşçilerinin Psikolojik Güvenliği'

Ela Aktürkoğlu, Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Program Yöneticisi
'UNAIDS Bakış Açısından Seks İşçiliği ve HIV'

Şevval Kılıç, Kadın Kapısı
'Cinsel Sağlık ve Seks İşçiliği: Sorunlar, Stratejiler'

16.30 ' 18.00: Hangi Feminizm: 'Seks İşçileri Feminist Harekete Dahil Midir''

Eylem Çağdaş, Kadın Kapısı
'Seks İşçiliği ve Feminist Kadın Hareketi'

Müge Yetener, Sosyalist Feminist Kolektif
'Feminizmin Öznesi Olarak Seks İşçileri'

6 Mart 2011, Pazar

13.00 ' 14.30: Emek Eksenli Hareket: 'Kırmızı Şemsiye & Sendikalaşma'

Elçin Kurbanoğlu, Bilkent Ünversitesi Doktora Öğrencisi
'Seks İşçileri Neden Greve Gider''

Thierry Schaffauser, STRASS ' Fransa Seks İşçiliği Sendikası
'Fransa ve İngiltere'deki Seks İşçilerinin Sendikal Hareketi'

Sinem Kuzucan, Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği
'Türkiye'de Seks İşçileri Sendikası Girişimi: Kırmızı Şemsiye'

Zübeyde Kılıç, Eğitim-Sen Genel Başkanı
'Türkiye'de Sendikal Hareket ve Örgütlenme Olanakları'

14.45 ' 16.15: Mevzuat: 'Yasal Ayrımcılık''

Dr. Muhtar Çokar, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı
'Seks İşçiliği, Değerler ve Yasal Düzenlemeler'

Petra Ostergren, Yazar
'İsveç'te Seks Satın Alımının Yasaklanması: Etkileri ve Sembolik Anlamı'

Habibe Kayar, Avukat
'Seks İşçilerinin Yasal Korumaya Erişimde Yaşadıkları Sıkıntılar: Vaka Örnekleri'

16.30 ' 18.00: Uluslararası Seks İşçileri Hareketi

Khartini Slamah, Asya-Pasifik Seks İşçileri Ağı Koordinatörü
'Seks İşçisi Trans Kadınlar: Haklarımızı İstiyoruz!'

Santy Layno, Filipinli Trans Kadınlar Birliği
'Filipinli Trans ve Seks İşçileri: Beklenmeyen, Görünmeyen'

Pye Jacobbson, Rose Alliance [Gül İttifakı] İsveç
'Avrupalı Seks İşçilerinin Örgütlenmesi Önündeki Zorluklar'

Luca Darkholme, Seks İşçileri Uluslararası Sendikası
'Seks İşçileri Açık Üniversitesi ve Film Festivali Örgütlenmesi'

* Pembe Hayat Derneği olarak, sempozyumun organizasyonu sürecinde önerileriyle desteklerini sunan ve seks işçiliği alanında bugüne dek önemli çalışmalar yürütmüş olan İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı ve Kadın Kapısı'na teşekkür ediyoruz.