Seks İşçiliği ve İnsan Hakları Sempozyumu

 Burcu BallıktaşAnkara - BİA Haber Merkezi

Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği'nin 3 Mart Dünya Seks İşçileri Günü vesilesi ile gerçekleştirdiği "Seks İşçiliği ve İnsan Hakları Sempozyumu" Ankara'da başladı.

5-6 Mart tarihlerinde Best Otel'de gerçekleştirilen sempozyum çağrısında "Türkiye´de, seks işçilerinin maruz kaldığı ayrımcılık, nefret suçları, şiddet, damgalanma, yasal ve fiili korumanın olmayışı gibi sorunlara dikkat çekmek, seks işçilerinin taleplerini gündemleştirmek ve geniş toplumsal kesimlere ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek olan etkinlik, umuyoruz ki Türkiyeli seks işçilerinin daha görünür ve güçlü bir hareketin özneleri olarak seslerini duyurmalarına vesile olacaktır." diyen Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği'nin yurtışından da konukları var.

Türkiye'nin yanısıra Malezya, Filipinler, İsveç, İngiltere'den gelen seks işçileri, akademisyenler, hukukçular ve insan hakları savunucuları ile birlikte seks işçiliği konusuna odaklanmak, çeşitli ülkelerdeki seks işçilerinin deneyimlerini dinlemek ve çözüm önerileri üretmek hedefleniyor.

"'Genel Ahlak', Damgalanma, Şiddet", "Çalışma Hayatı ve İş Güvenliği" ve "Hangi Feminizm: Seks İşçileri Feminist Harekete Dahil Midir'" başlıklarının tartışmaya açıldığı ilk gün oturumlarında katılımcıların sunumları büyük ilgi gördü.

Sempozyum "Emek Eksenli Hareket: Kırmızı Şemsiye & Sendikalaşma", "Mevzuat: Yasal Ayrımcılık'" ve "Uluslararası Seks İşçileri Hareketi" başlıklarıyla dün de (Pazar) devam edildi.

Daha fazla bilgi ve sempozyum programı için:http://www.pembehayat.org/detay.php'id=299