Sera Kadıgil'den "Büyük Aile Buluşması" için Soru Önergesi

Türkiye İşçi Partisi’nden İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy’un yanıtlaması talebiyle 16 Eylül’de İstanbul Saraçhane’de yapılacak “Büyük Aile Buluşması”na ilişkin RTÜK tarafından yayınlanan “LGBT Propogandasına Dur” kamu spotuna ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde soru önergesi sundu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurumu, oy çokluğuyla, İstanbul Aile Vakfı’nın “LGBT Propogandasına Dur” toplantı duyurusunu kamu spotu olarak tüm ulusal kanallarda yayınlanmasına karar verdi. LGBTİ+ yurttaşları ve LGBTİ+ derneklerine doğrudan hedef alan kampanyanın devlet kurumları desteğiyle ulusal televizyon kanallarında yer almasına karşı, Milletvekili Sera Kadıgil TBMM’de soru önergesi sundu.

Soru önergesinde, Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Kanunu 8. maddesine atıfta bulunarak, RTÜK aracılığıyla ayrımcılık suçunun işlendiğine vurgu yapan Kadıgil, Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy’un yanıtlaması için 6 soru sordu. Soru önergesinin detayları ise şu şekilde;

“1. Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’unun 8/1-e hükmünde ‘ırk, renk, dil, din, tabiyet, cinsiyet, engellilik, siyasi ve felsefi düşünce, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları içeremez ve teşvik edemez’ hükmü yer almasına rağmen LGBTİ+ bireylere yönelik nefret ve ayrımcılık suçu içeren dezenformasyona dayalı bilgiler bulunan bu videonun yayınlanmasında nasıl bir kamu yararı gözetilmiştir?

2. RTÜK Kanunu’nun 8. maddesinin s bendinde ‘yayın hizmetleri, toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez’ hükmü yer almaktadır. Öte yandan söz konusu videonun çağrıcısı olan İstanbul Aile Vakfı’nın internet sitesinde ise ‘toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında yaratılış gerçeği inkar edilerek cinsiyetsizlik dayatılmakta; toplumların temelleri ile oynanmakta, kültür ahlak ve mahremiyet değerleri yıpratılmaktadır. Özellikle aile yapımız çok tutarsız, ideolojik ve dağıtıcı söylemler karşısında tehdit altındadır.’ ifadeleri ile toplumsal cinsiyet eşitliği hedef alınmaktadır. RTÜK Kanunu’na aykırı faaliyet gösteren bir oluşumun videosunu yayınlama kararının RTÜK üyeleri tarafından alınmasına yönelik değerlendirmeniz nedir?

3. LGBTİ+ bireylere nefret söylemi barındıran kaç video daha önce “kamu spotu” adı altındaki kategoride paylaşılmıştır? Bu ve buna benzer söylemler içeren, bir kişinin veya grubun din, dil, etnik kimlik, engellilik, yaş, cinsiyet, cinsel yönelimini hedef alan, önyargıya dayalı, olumsuz ve saldırgan ifadelerle hazırlanan daha kaç video kamu spotu olarak değerlendirilmiştir?

4. Geçen sene aynı şekilde kamu spotuyla çağrı yapılan ve 18 Eylül’de Saraçhane’de gerçekleştirilen “Büyük Aile Buluşması” sonrası LGBTİ+ların cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılık konulu başvuruları bir önceki aya göre %46, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli şiddet konulu başvuruları %36 artmış, önceki yıla kıyasla ise ayrımcılık ve şiddet konulu başvurular %240 artmıştır. Bu duruma ilişkin kamu otoriteleri tarafından hangi önlemler alınmıştır? LGBTİ+ yurttaşlar maruz kaldığı ayrımcılık ve ayrımcılık temelli şiddete karşı hangi mekanizmalara başvurabilmektedirler?

5. Geçen sene aynı şekilde kamu spotuyla çağrı yapılan ve 18 Eylül’de Saraçhane’de gerçekleştirilen “Büyük Aile Buluşması” isimli toplantıda “Sapkın LGBTİ örgütünün tüm faaliyetlerinin yasaklanması ve ceza kapsamına alınması” talep edilmiş, “LGBTİ bu topraklardan söküp atana kadar durmayacağız!” denilmiş, LGBTİ+ yurttaşlar hakkında “olmuyorsa ‘idam’a kadar yolu var” denmiştir. LGBTİ+lara yönelik nefret suçu oluşturan ve şiddete çağrı yapan bu söylemlere ilişkin herhangi bir cezai soruşturma yürütülmüş müdür? Benzer söylemlerin tekrarlanmasına karşı kamu otoritelerinin aldığı önlemler ve müdahale yöntemleri nelerdir?

6. RTÜK Başkanı Ebu Bekir Şahin başta olmak üzere söz konusu kararın altında imzası bulunan yetkililer herhangi bir idari ve cezai soruşturma başlatılmış mıdır?”