TTB UDEK: “Bilimsel ve Mesleki Sorumluluklarını Yerine Getiren Hekimleri Hedef Göstermek Suçtur”

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB UDEK) ve 21 dernek, Yeni Şafak’ın ve hürolog Zeki Bayraktar’ın trans ergenlere hormon replasman terapisi uygulamasını çarpıtarak hekimleri hedef göstermesi üzerine basın açıklaması yaptı. 

TTB UDEK, “Bilimsel ve Mesleki Sorumluluklarını Yerine Getiren Hekimleri Hedef Göstermek Suçtur” başlıklı basın açıklamasında, bireylerin ve toplumun sağlığını koruyan sağlık çalışanlarının bu tür saldırılara maruz kalmalarının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Aynı zamanda, bilimsel verilerden yoksun olan bu tür ifadelerin sadece sağlık çalışanlarını değil, aynı zamanda insan sağlığını, bilimsel gerçeği ve iyi hekimliği hedef aldığını belirten TTB UDEK, cinsiyet çeşitliliğine sahip olan bireylerin damgalanma ve dışlanmaları nedeniyle sağlık sistemine erişimlerinin zorluğuna dikkat çekti:

“Cinsiyet kimliği, kişilerin kendi bedeni ve benliğini nasıl algıladığı ile ilgili olup, her zaman kişilerin doğumdaki cinsiyeti ile örtüşmez. Bu kişiler kendilerini “trans” olarak tanımlamaktadırlar. Bu örtüşmenin gerçekleşmediği durumlarda, hele de toplumsal baskılar nedeniyle bireylerin bunu belirtmesinin yasaklandığı toplumlarda kişi çocukluk, ergenlik ve erişkinlik dönemlerinde önemli ruhsal ve sosyal sorunlar yaşamaktadır. Cinsiyet kimliğinde çeşitliliğin toplumda yaygınlığıyla ilgili farklı bulgular vardır. Ancak farklı bulguların olmadığı en net konu, bu bireylerin damgalanma ve dışlanmaları nedeniyle sağlık sistemine ulaşmalarındaki zorluklardır.”

Cinsiyet uyuşmazlığının bir ruhsal hastalık değildir”

"Cinsiyet Uyuşmazlığı" ve "Cinsiyetinden Hoşnutsuzluk" terimlerinin uluslararası tıbbi sınıflandırma sistemlerinde tanımlandığına işaret edilen açıklamada, bu durumun sağlık hizmeti sunucuları için ele alınması gereken bir durum olduğu belirtildi. Ayrıca, cinsiyet uyuşmazlığının bir ruhsal hastalık olmadığı, ancak ek tıbbi gereksinimleri olan bir durum olduğu vurgulanan açıklamada, “Kişinin hoşnutsuzluğunun, ruhsal zorlanmalarının, toplumsal yaşamda aile, eğitim ve çalışma alanlarında maruz kaldığı hak ihlallerinin giderilebilmesi için en güncel bilimsel öneri ‘cinsiyet uyum süreci’dir” ifadeleri yer aldı. Açıklamada, cinsiyet uyum sürecinin ülkedeki çeşitli sağlık kurumlarında uzman hekimler ve farklı disiplinlerin katılımıyla yürütüldüğü, bu sürecin bilimsel gerçekler ve etik ilkelere uygun şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

“Meslektaşlarımıza yönelik saldırılar ve hedef göstermeler kabul edilemez”

TTB UDEK, meslektaşlarına yönelik saldırıların kabul edilemez olduğu ve toplumsal barışın ve bireylerin sağlık haklarının tehdit altında olduğu uyarısında bulunuarak, tüm kurumları hekimlerin güvenliği için göreve çağırdı:

“Bilimsel etkinlikleri ve mesleki görevlerinden dolayı meslektaşlarımıza yönelik saldırılar ve hedef göstermeler kabul edilemez. Başta sağlık ve güvenlik otoriteleri olmak üzere tüm kurumları bu saldırgan tutumların engellenmesi, sorumluların hak ettikleri cezayı alması ve meslektaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için göreve davet ediyoruz”