Türkiyeli Eşcinseller Ağı

 KAOS GL 

LGBTT Toplulukları Ağ Oluşturma Çalışması’nın ilk toplantısı 9–10 Eylül 2006 tarihleri arasında Ankara Park Otel’de gerçekleşti. Kaos GL, Lambdaistanbul, Pembe Hayat, 
Pozitif Yaşam Derneği ve Uluslararası Af Örgütü’nün buluştuğu toplantıda Antalya, Bursa, Eskişehir, İzmir’den de bireysel katılımlar oldu. 

Toplantının ilk gününde “Türkiyeli LGBTT Bireylerin Sorunları Nelerdir'” sorusuna yanıt arandı. Ayrımcılık temelinde eğitime, iş yaşamına, toplumsal alana katılımın ve örgütlenmenin önündeki sorunların tartışıldığı grup çalışmalarında sorun tespiti yapıldı. 

10 Eylül Pazar günü ise grup çalışmaları benzer başlıklarla devam etti ama bu kez gruplar sorun tespitleriyle birlikte çözüm önerileri de dile getirdiler. Toplantının konu başlıkları şöyle sıralanıyordu: “Türkiye’de LGBTT örgütlerinin güçlü olmasının önündeki engeller nelerdir'”, “Kamu İdaresi”, “Ayrımcılıkla Mücadele Konusunda Sorunlar”, “Diğer STK’lerle İşbirliği Alanında Sorunlar”, “Grupların Kendi Aralarında Ortaklık Kurma ve İşbirliğinin Önündeki Sorunlar”.

Toplantı gazeteci Haşmet Topaloğlu’nun “Medya ile İlişkiler” başlıklı sunumuyla sona erdi. 

Türkiye’deki LGBTT toplulukları arasında ağ oluşturmaya yönelik yapılan tartışma ise oldukça renkliydi. İlerleyen haftalarda yinelenecek olan toplantılarla daha da güçlenecek olan bu ağa bir de isim verildi: “Biz Ayrılamayız”. Katılımcılar e-gruplar üzerinden iletişim kuracak ve sonraki toplantılara hazırlık yapacaklar.