2019 Yılında Translara Yönelik Gerçekleşen Hak İhlalleri Raporu

2019 Yılında Translara Yönelik Gerçekleşen Hak İhlalleri Raporu
“Pembe Hayat Derneği olarak 2006 yılından bu yana düzenli olarak lezbiyen, gey, biseksüel ve trans kimliklerin insan hakları ihlallerini izlemek ve raporlamak için çalışıyoruz. Geldiğimiz noktada sizlerle ‘’2019 Yılında Translara Yönelik Gerçekleşen Hak İhlalleri Raporu’nu paylaşıyoruz. Raporda bulunan hak ihlalleri daha önceki raporlarda olduğu gibi medyaya yansıyan vakaların haberleri ile birlikte Pembe Hayat’ın yaptığı internet taraması ve yaşadığı hak ihlali sonucu Pembe Hayat’a bireysel başvurucu olarak gelip bir profesyonelle birlikte başvurucunun yaşadıklarını raporlaştırdığımız vakalardan oluşmaktadır. Bu yönünden bakıldığında bu rapor, translar açısından Türkiye’de yaşanan hak ihlallerinin Türkiye genelindeki durumunu yansıtmamaktadır. Raporun bu kapsayıcılığa sahip olmamasının temel nedeni, hem derneğin faaliyet gösterdiği alanların sınırlı olması hem de transların yaşadıkları her hak ihlalini bildirmemesidir. Bu davranışın altında yatan temel neden yargıya olan güvenin az olması, kişilerin cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleri yönünden ayrımcılığa uğrayacakları ön kabulü ve sanıkların gerekli cezaları almadığını gördükleri pratiklerdir.”


PDF versiyonunu indirmek için tıklayın.