Anayasa’nın 24. ve 41. Maddelerine İlişkin Değişiklik Önerisi İzleme Raporu

Anayasa’nın 24. ve 41. Maddelerine İlişkin Değişiklik Önerisi İzleme Raporu

Bu izleme raporu, Türkiye’deki anayasa değişikliği teklifi sürecinde LGBTİ+’lara yönelik medyada çıkan nefret söylemlerini inceleyerek, kamuoyunu bilgilendirmeyi, farkındalık yaratmayı ve ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de siyasilerin dili ayrımcı ve nefret söylemlerinden uzak değildir. Bu çalışma kapsamında 19 ve 24 Ocak 2023 tarihlerinde, Türkiye Anayasa’sının 24. ve 41. maddelerinin değişiklik teklif önerisi tartışılırken, siyasetçilerin ayrımcı söylem ve
nefret söylemleri anayasa komisyonu tutanakları üzerinden incelenmiştir.

Rapora ulaşmak için tıklayın